Australian Alcogel Australian 500 ml

Australian  Alcogel Australian 500 ml

Anvendes til desinfektion af håndoverfladerne, fingrene, imellem fingrene og fingerneglene. Glycerin gør, at huden b …