Lavera Soft eyeliner Black 01 Trend - 1 G

Lavera  Soft eyeliner Black 01 Trend - 1 G

Eyeliner - Sort.