Lavera Soft eyeliner Grey 03 Trend - 1 G

Lavera  Soft eyeliner Grey 03 Trend - 1 G

Eyeliner - Grå.