BD Vecafix Medicinsk udstyr 1 stk

BD  Vecafix Medicinsk udstyr 1 stk

PRODUKTET BD VECAFIX ER KLASSIFICERET SOM MEDICINSK UDSTYR BD Vecafix anvendes til fiksering af IV-kanyle